รากโสมมาตรฐานส่งออกเกรด A

มาตรฐานผลิตภัณฑ์โสมเกาหลีของอิลวา คือจะต้องใช้รากโสมที่มีอายุ 4-6 ปี ซึ่งเป็นโสมเกรด A ที่มีส่วนประกอบของสารที่มีฤทธิ์อย่างเพียงพอและสมดุล แล้วนำมาผลิตภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนับตั้งแต่รากโสมถูกเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกเพื่อรักษารสชาติ กลิ่น ความกลมกล่อมที่เป็นธรรมชาติของโสมไว้อย่างสมบูรณ์ อิลวาคือผู้เชี่ยวชาญและพิถีพิถันการเลือกรากโสมคุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกโสมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก อิลวา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าแรกในการเลือกซื้อ รากโสมเกรด A จากเกษตรกรก่อนบริษัทอื่นๆ เพื่อควบคุมคุณภาพ และรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์โสมเพื่อการส่งออกของรัฐบาลเกาหลี

การเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม

โดยปกติโสมจะถูกเก็บเกี่ยวเพื่อแปรรูปจากรากโสมอายุ 6 ปี อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยของอิลวา พบว่ารากโสมที่เก็บเกี่ยวอายุ 6 ปีนั้นเก่าเกินไป เนื่องจากรากจะกลายเป็นเส้นใยที่มีความหนาแน่นและเสียความสมดุลของจินเซนโนไซด์ และสารสำคัญอื่นๆ มีปริมาณลดต่ำลง เช่น ฟีนอลและโพลีแซ็กคาไรด์ อิลวาจึงใช้โสมคุณภาพสูงสุดที่เก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมคือรากโสมช่วงอายุ 4-5 ปี เพื่อให้ได้ช่วงและความสมดุลของจินเซนโนไซด์ที่มีคุณภาพมากที่สุด

มาตรฐานการแปรรูปโสม

การสกัดโสมด้วยความระมัดระวังสูง โสมเป็นพืชสมุนไพรที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อรักษาองค์ประกอบที่สำคัญและสำคัญของรากโสม อิลวาใช้รากโสมทั้งรากในการแปรรูป ซึ่งต่างจากบริษัทส่วนใหญ่ที่แปรรูปโสมจะลอกรากออก แม้ว่าการปอกเปลือกจะช่วยประหยัดเวลา แต่ส่วนผสมหลัก เช่น จินเซโนไซด์ ที่พบในรากโสมมีคุณภาพต่ำลง อิลวาจึงใช้วิธีแปรรูปโสมโดยใช้กระบวนการที่ไม่ปอกเปลือกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

อิลวาได้พัฒนาและจดสิทธิบัตรกระบวนการแปรรูปโสมแบบพิเศษในการสกัดรากโสมใช้วิธีการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอิลวา โสมอิลวา ใช้วิธีสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้วิธีการสกัดในภาชนะที่ปิดสนิด ซึ่งสารสกัดที่ได้มาจากการสกัดด้วยวิธีนี้ จะทำให้ได้ส่วนประกอบออกมาถึง 100% แตกต่างจากการสกัดโสมแบบทั่วไปที่สกัดด้วยน้ำ เพราะจะทำให้ส่วนประกอบของโสมถูกทำลายไปเสียเกือบหมด

โสมขาวเอกสิทธิ์เฉพาะของอิลวา

โดยปกติจินเซนโนไซด์ในโสมขาวมักมีน้อยกว่าโสมแดง กระบวนการสกัดโสมแดงต้องใช้อุณหภูมิสูงซึ่งทำลายสารสำคัญอื่นๆ ของโสมไปด้วย ซึ่งบริษัทโสมอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการนึ่งด้วยความร้อนสูงเพื่อเปลี่ยนโสมขาวเป็นโสมแดง แต่ก็ทำลายวิตามินที่สำคัญและเจอร์เมเนียม ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดหลอดเลือดตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดกรดอะมิโนและโพลีแซ็กคาไรด์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ อิลวาใช้ระบบอุณหภูมิและแรงดันต่ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีความร้อนต่ำที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของอิลวา ด้วยเหตุนี้ การผลิตโสมขาวที่มีประสิทธิภาพของอิลวาได้รักษากรดอะมิโน วิตามิน และโพลีแซคคาไรด์ และสารสำคัญอื่นๆ อันเป็นผลมาจากกระบวนการพิเศษและเฉพาะทางขั้นสูงของอิลวา โสมขาวของเราจึงได้รับการสกัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่มปริมาณจินเซนโนไซด์ได้ในปริมาณที่มากกว่าโสมแดง 2-3 เท่า นอกจากนี้ยังทำให้ไม่สูญเสียรสชาติ และกลิ่นหอมของโสมและยังเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงผิดปกติเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อิลวาได้รับรองมาตรฐาน ISO-9001 จากสถาบัน IQ-Net แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา