ว่าด้วยเรื่องมะเร็งกับโสม

มะเร็ง หรือทางการแพทย์เรียกว่าเนื้องอกร้าย (อังกฤษ: malignant tumor) เป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และมีศักยภาพในการรุกรานร่างกายส่วนข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังร่างกายส่วนอื่นๆ ผ่านระบบน้ำเหลืองหรือกระแสเลือดมีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า 100 ชนิด

ปิดความเห็น บน ว่าด้วยเรื่องมะเร็งกับโสม

End of content

No more pages to load