เรื่องเล่าตำนาน โสมเกาหลี

โสมพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่สำคัญหลายอย่าง อาจมีคุณค่าสำหรับมนุษย์มากกว่าแค่เพียงตัวยารักษาโรค เพราะหลายเรื่องราวโสมจะถูกยกย่องเทิดทูนเสมือนหนึ่งของขวัญและพลังอำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ทีเดียว พิธีกรรมความเชื่อดังกล่าวจะแสดงออกในวิถีชุมชน การร่วมกันเพาะปลูกและบริโภคโสมมาอย่างยาวนาน

ปิดความเห็น บน เรื่องเล่าตำนาน โสมเกาหลี

End of content

No more pages to load