You are currently viewing ทำไม? โสมเกาหลีถึงมีคุณภาพดีที่สุดโลก

ทำไม? โสมเกาหลีถึงมีคุณภาพดีที่สุดโลก

เมื่อพูดถึงโสมหลายคนจะนึกถึง “โสมเกาหลี” เป็นอันดับแรก ทั้งที่ในความจริงโสมในสกุลเดียวกันนี้มีถึง 8 ชนิด เช่น โสมจีน, โสมญี่ปุ่น, โสมหิมาลายัน เป็นต้น นั่นเป็นเพราะในท้องตลาดกว่า กว่า 70% เป็นโสมที่มาจากประเทศเกาหลีทั้งสิ้น  แล้วทำไมโสมเกาหลีจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้ชื่อว่าเป็นโสมที่ดีสุดกัน เรามีคำตอบค่ะ

1. การเพาะปลูก

บนคาบสมุทรเกาหลี โสมขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ละหว่างละติจูดเหนือที่ 33 และ 48 องศา โสมขึ้นเองตามธรรมชาติ บนเทือกเขาเทเบก และในภูเขาลึกหลายแห่ง ที่บริเวณตอนเหนือของ คาบสมุทร โดยทั่วไป หันหน้าไปทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูง 100-800 เมตรเหนือน้ำทะเล ในเกาหลีใต้ บริเวณเพราะปลูกที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างละติจูดเหนือที่ 36-38 อาศา แต่ถ้าสภาพดินและพื้นที่ปลูกเหมาะสมโสมก็ปลูกได้ในทุกพื้นที่ เกาหลีตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของซีกโลกเหนือ ซึ่งมีสภาพดินและภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของโสม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างหนึ่งของโสมคือ มีความต้องการที่สภาพแวดล้อมเฉพาะสูงมาก ถ้าต้องการให้การเพราะปลูกประสบผลดีการทำให้โสมปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่อนำมาปลูก รูปร่างคุณภาพ และประสิทธิผลจะแตกต่างจากโสมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ เกาหลีจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นพื้นที่ที่ดีที่เหมาะสำหรับการปลูกโสม และโสมเกาหลีก็ได้รับ การพิจารณาให้เป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก

2. ควบคุมคุณภาพโดยรัฐบาล

โสมเกาหลี ได้รับการยอมรับและความนิยมมากทั่วโลก เป็นผลมาจากการควบคุมคุณภาพโสมของรัฐบาลเกาหลีที่เข้มงวด ด้วยความสำคัญของโสมที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รัฐบาลเกาหลีจึงได้เข้ามาควบคุมคุณภาพของโสมด้วยตัวเอง จึงทำให้โสมจากเกาหลีมีคุณภาพสูง  “โสมเกาหลี” มีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด สารสกัดที่สำคัญคือ “ซาโปนิน” และมี “จินเซนโนไซด์” เป็นสารประกอบธรรมชาติที่สำคัญที่สุด ซึ่งมีการทำการศึกษาทดลองค้นคว้าทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับคลินิกเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อนำมาใช้เป็นยาและอาหารฟังก์ชั่น ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายๆด้านและพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

3. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

จนถึงปัจจุบันพบซาโปนินในโสมเกาหลี จำนวนทั้งหมด 29 ชนิด ในปี 1964 ดร.ชิบาตะ ได้ตั้งชื่อส่วนประกอบของซาโปนินว่า ฮินซิโมไซด์ (Hinsemoside)มีความหมายว่า สารน้ำตาลที่มีอยู่ในโสม ตามลำดับที่แยกได้จาก TLC. จินเซนโนไซด์-Roและอื่นๆ มีลักษณะพิเศษอื่นอีกที่จินเซนโนไซด์ Rb1,Rb2,Rc และRd มีสารประกอบอนุมูลมาโลนี1(Malony1) จำนวนมาก โดยทั่วไป มีซาโปนิน 29 ชนิดที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อแยกโสมเกาหลีจากพืชชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกัน

การศึกษาผลจินเซนโนไซด์โสมเกาหลี

  1. จินเซนโนไซด์ Rb1 ; ออกฤทธิ์โดยการส่งเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทหลักในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง Acetylcholine
  2. จินเซนโนไซด์ Rg1 ; ส่งผลต่อการเพิ่มระดับสารสื่อประสาทซีโรโทนิน (Serotonin)ในสมอง
  3. จินเซนโนไซด์ ชนิด Rd และ Re ; ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารสื่อประสาท GABA ในสมอง
  4. จินเซนโนไซด์ชนิด Rb1 และ Rg1 ; ร่วมกันออกฤทธิ์ต่อสมองโดยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองชื่อว่า กลูตาเมท (Glutamate)
  5. จินเซนโนไซด์ชนิด Rb1, Rg1 ; และสาร Saponin อื่นๆ มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์สมองให้เสื่อมโทรม
  6. จินเซนโนไซด์ชนิด Rg1 ; ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ผนังหลอดเลือด ยับยั้งการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น
  7. จินเซนโนไซด์ชนิด Rb2 ; ช่วยชลอการเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ช่วยสร้างการรวมตัวของDNAและRNA
  8. จินเซนโนไซด์ชนิด Rg2 ; ช่วยชะลออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เสริมสร้างระบบความจำ คลายอาการอ่อนเพลีย ทำให้เลือดไม่เป็นลิ่ม
  9. จินเซนโนไซด์ชนิด Rg,Rb,Rc ; ช่วยรักษาอาการความดันโลหิตให้ปกติ มีฤทธิ์ต่อระบบหมุนเวียนโลหิต ปรับการทำงานของประสาทส่วนกลาง

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ลองให้โสมเกาหลี มาช่วยบำรุงสุขภาพของคุณสักหน่อยดีไหมค่ะ…

ขอขอบคุณ ข้อมูล : 

1. (Rudakewich M และ คณะ, 2001),(Xie JT และ คณะ, 2001), (Sengupta S และ คณะ, 2004),(Yang ZG และคณะ, 2006),(Zhang และคณะ, 1990),(Tsang และคณะ, 1985),(Chang Y. และ คณะ, 2008),(Chen และคณะ, 2008), (Kang และ คณะ, 1995)

2. Central Research Center of  Ilhwa.Co.,Ltd.

3. จินเซนโนไซด์ – วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี

4. ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนาคม 2553