เห็ดหลินจือ ชนิดฝาน ตราอิลวา

เห็ดหลินจือชนิดฝานบาง (ใช้ต้ม) สะอาด ไม่มีมอด แมลง เชื้อรา เห็ดหลินจือแท้ต้องมีรสชาติขมชุ่มคอ เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกรมม่า และบรรจุในภาชนะที่สะอาด

฿420.00