น้ำผึ้งแท้ 100% ตราอิลวา

น้ำผึ้งอิลวามาจากฟาร์มผึ้งขนาดกลางที่เลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเน้นคุณภาพเป็นหลักและดูแลการผลิตด้วยตัวเองเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพ ที่มีการจำกัดจำนวนรังผึ้งให้พอดี เพิ่มต้องการเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ เป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไย (Longan Flower Honey) ความหอมหวานของน้ำผึ้งจากดอกลำไยในเขตจังหวัดเชียงใหม่น้ำผึ้งชนิดนี้มีกลิ่นหอมหวานที่สุด ไม่เปลี่ยนสีและไม่ตกผลึกได้ชื่อว่าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุด

น้ำผึ้งอิลวา เป็นน้ำผึ้งที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสถาบันอาหารแห่งชาติ (Natonal Food Institue) และได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Health Certifcate) ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การรับรองมาตรฐานในระดับชาติรวมทั้งได้รับการรับรองจาก อย. ได้รับรางวัลมากมายเช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลศในงานประชุมผึ้งโลกเมื่อมี ค.ศ 2000 และได้รับรองวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้งน้ำผึ้งและเกสรน้ำผึ้งในงานเกษตรแห่ชาติ ปี 2544 และได้รับรางวัลต่างๆ ในการเกษตรแห่งชาติ ปี พ.ศ 2545 ถึง 7 รางวัล

  • มีความข้นและหนืดพอสมควรซึ่งแสดงว่ามีน้ำน้อย
  • น้ำผึ้งที่ดีไม่ควรมีน้ำเกินร้อยละ 21 หากมีน้พเจือปนมากกว่านั้นจะทำให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตและทำลายคุณค่าของน้ำผึ้งได้
  • มีสีตามธรรมชาติ ตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล ใส ไม่ขุ่นทึบ
  • มีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งและดอกไม้ตามแหล่งที่ได้มา ปกติพืชที่ใช้ผลิตน้ำผึ้งมีหลายชนิด ที่นิยมคือ ลำใย ลิ้นจี่ และสาบเสือ
  • น้ำผึ้งลำใยนับเป็นน้ำผึ้งที่มีรสหอมหวานเป็นพิเศษเหนือกว่าน้ำผึ้งจากพรรณไม้อื่นทั้งหมด
  • ปราศจากกาก ไขผึ้ง หรือเศษตัวผึ้งปะปน รวมทั้งวัสดุต่างๆ แขวนลอยอยู่
  • ปราศจากกลิ่น รส ที่น่ารังกียจอื่นใด หรือกลิ่นบูดเปรี้ยว ไม่มีฟอง ไม่มีการใส่สารปรุงแต่สี กลิ่น รสใดๆ ลงในน้ำผึ้ง

ราคา 85 บาท

น้ำผึ้งแท้ 100% | 200 กรัม

ราคา 220 บาท

น้ำผึ้งแท้ 100% | 570 กรัม

ราคา 380 บาท

น้ำผึ้งแท้ 100% | 1,150 กรัม