You are currently viewing โกโก้ผสมโสม อิลวา
โกโก้โสมเกาหลี

โกโก้ผสมโสม อิลวา

โกโก้ผสมโสม อิลวา

ราคา ฿245

โกโก้ผสมโสมเกาหลี เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสม ตราอิลวา

วิธีรับประทาน : ใช้เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสม (ตราอิลวา)1 ซอง 15 กรัม ต่อน้ำร้อน 120 มล. คนให้ละลาย

คะแนนสินค้า
5/5